Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Vrijwillige inzet bij eenzame ouderen

Eenzaamheid staat de laatste jaren hoog op de politieke agenda. Omdat de negatieve gevolgen voor welzijn en gezondheid steeds duidelijker zijn, vraagt de overheid aandacht voor het tegengaan en terugdringen ervan (Van Rijn, 2014; De Jonge, 2017).

De verantwoordelijkheid ligt in eerste instantie bij gemeenten en organisaties voor zorg en welzijn, maar in de beleidsplannen wordt uitdrukkelijk ook een grote rol toebedeeld aan vrijwilligersorganisaties. In het Actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid’ wordt gepleit voor een versterking van de inzet van vrijwilligerswerk, zowel ter voorkoming van eenzaamheid, als voor de aanpak ervan (VWS, 2018: 16). Deze insteek sluit aan bij het vigerende overheidsbeleid dat gericht is op een krachtige sociale gemeenschap, waarin onderlinge betrokkenheid het uitgangspunt vormt.

In dit artikel ga ik na welke bijdrage van vrijwilligers kan worden verwacht bij de aanpak van eenzaamheid onder ouderen en welke ondersteuning daarbij nodig is. Ik ga in op de toegenomen aandacht voor vrijwilligerswerk en op de rol die voor vrijwilligers is voorzien bij de aanpak van eenzaamheid. Daarna ga ik in op het verschijnsel eenzaamheid en de complexiteit ervan. Vervolgens zoom ik in op de ervaringen van vrijwilligers die eenzame ouderen begeleiden. Hoe verloopt het contact met eenzame ouderen, welke problemen ervaren ze in het contact, en welke ondersteuning hebben ze nodig om hun werk goed te kunnen doen? De bevindingen zijn ontleend aan een onderzoek dat in 2018 is uitgevoerd onder vrijwilligers die eenzame ouderen begeleiden in een maatjesproject van Humanitas Rotterdam. Met vijftien vrijwilligers zijn diepte-interviews gehouden over hun ervaringen. De bevindingen zijn daarna besproken in een focusgroep met acht van deze vrijwilligers.

Anja Machielse

Lees verder op p. 94 van nummer 76 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.

Lees het artikel via deze pagina
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.