Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Vrijmoedig positie kiezen en moresprudentie: tegenwicht voor morele zwijgzaamheid

Managers zouden elkaar, als vakgenoten, moeten bevragen op de morele dimensie van de beslissingen die ze nemen. Managers zijn op dit gebied rolmodel of zouden dat moeten zijn. Discussie tussen en met managers over de moraliteit van hun beslissingen vindt nog te weinig plaats. Er is eerder sprake van morele zwijgzaamheid.

In dit artikel ga ik in op het belang van de morele dimensie in besluitvorming voor de kwaliteit van de samenwerking en dus de effectiviteit van de organisatie. Dit is de verantwoordelijkheid van managers en leidinggevenden. Zij worden aangesproken op het balanceren van deelbelangen binnen het kader van het geheel. Professionals zijn primair verantwoordelijk voor hun professionele bijdrage, het deel, maar ook medeverantwoordelijk voor het geheel waarbinnen ze functioneren. De afstemming tussen de ‘delen’ en het ‘geheel’, is de specifieke verantwoordelijkheid van managers en leidinggevenden. In deze bijdrage richt ik mij daarom vooral op hen. Ze hebben in mijn ogen de verantwoordelijkheid om condities te creëren voor de samenwerking in de organisatie én actief bij te dragen in de praktijken waar die samenwerking wordt gerealiseerd.


In de O&O-themareeks over ‘normatieve professionalisering’ schrijven Van den Brom & Bruining (2011) ‘Normatieve professionaliteit …is geen romantisch ideaal, maar een schreeuwende noodzaak voor managers en professionals.’ Een uitgangspunt dat ik onderschrijf. Ik ga eerst in op de morele dimensies van de managementpraktijk in organisaties en de verschuivingen daarbinnen in de laatste decennia. Ik bespreek een aantal ontwikkelingen die bijdragen aan de mythe dat ondernemen plaats kan vinden in een amoreel universum. Daarna bespreek ik een aantal factoren die morele zwijgzaamheid bevorderen. Van morele zwijgzaamheid is sprake als managers de morele dimensie van hun beslissingen miskennen. Mijn perspectief is dat het voor een manager een uitdaging is om, vanuit inzicht in de macro-ontwikkelingen én de eigen behoefte om een zinvol leven te leiden, binnen de eigen zone van invloed in de organisatie een bijdrage te leveren ten goede. Ik schets welke samenwerkingspraktijk mogelijkheden biedt om bij te dragen aan de vervulling van het eigen levensproject van medewerkers en leidinggevenden. Ik besteed extra aandacht aan het hanteren van de spanning tussen respect voor regels en gemaakte afspraken én de wens oog te hebben voor unieke situaties in de uitvoering. Ik bepleit een praktijk van samenwerken waar aan de hand van concrete situaties de regels worden geïnterpreteerd vanuit de geest van de regel. Door deze interpretatie te borgen in de dialoog met relevante anderen wordt persoonlijke willekeur voorkomen. Ik bespreek hierbij het belang van een cultuur van vrijmoedig spreken en werk uit wat ik versta onder moresprudentie. Vrijmoedig spreken en moresprudentie bieden tegenwicht aan morele zwijgzaamheid. Mijn bijdrage wordt afgerond met enkele gedachten over moreel leiderschap en het sturen vanuit waarden.

Lees het artikel verder via deze website. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.