Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Redactioneel winternummer 2019

Het voorrecht dat de redactie mij gunt, om het redactioneel te mogen schrijven bij nieuwe nummers van ons tijdschrift, biedt mij de ruimte en de stimulans om naar aanleiding van de inhoud van het nieuwe nummer door te denken over de inhoud van het begrip waardenwerk en het doen daarvan. Als opstapje naar de inhoud van dit rijk gevulde winternummer, wil ik dan ook beginnen met twee overwegingen over de inhoud van waardenwerk.

Mijn eerste overweging heeft betrekking op de verhouding tussen waardenwerk en wetenschap. Het is duidelijk dat wij geen wetenschappelijk tijdschrift zijn in de dominante betekenis van wetenschappelijkheid, waarin de eenduidigheid, empirische toetsbaarheid en generaliseerbaarheid van kennis centraal staan. Wij richten ons op werk dat deugt en deugd doet. Dat werk vindt grotendeels buiten de wetenschappen plaats en is slechts voor een beperkt deel gebaseerd op het toepassen van wetenschappelijke kennis in deze strikte zin. Dat is een belangrijke constatering. Waardenwerk wordt vooral gevoed door leerprocessen en inzichten die een persoonlijk stempel dragen en hun betekenis ontlenen aan het feit dat ze in concrete praktijken als bemoedigend, steunend of inspirerend ervaren worden, dan wel als een pijnlijk-bevrijdende schok die doet oplichten waar het in moreel opzicht echt om gaat in je eigen leven en werken. Uiteraard kan waardenwerk ook ondersteund worden door wetenschappelijk gevalideerde, verklarende en voorspellende vormen van kennis. In het uitgebreide themadeel over ecologisch waardenwerk in dit nummer bijvoorbeeld, wordt op veel plekken verwezen naar verontrustende bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek rond klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Maar het doen van werk dat deugt en deugd doet, is iets anders dan het toepassen van wetenschappelijk gevalideerde kennis. Waardenwerk is altijd gesitueerd en is als handeling, vermoed ik, in de kern onherhaalbaar. Het daadwerkelijk deugen en deugd doen van werk is in mijn ervaring gebonden aan specifieke situaties en aan specifieke personen. Het is altijd de vraag of dezelfde handelingen met dezelfde inzet in een andere situatie ook zullen deugen en deugd zullen doen.

Harry Kunneman

Lees verder op p. 3 van nummer 78-79 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.