Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Redactioneel voorjaarsnummer 2019

Dit jaar viert de Universiteit voor Humanistiek haar zesde lustrum. De UvH vormt de geboortegrond van dit tijdschrift en de ideeën en perspectieve die daar de afgelopen dertig jaar ontwikkeld zijn, bieden een belangrijke bron van inspiratie voor het denken en spreken over waardenwerk en voor het doen daarvan.

Dat geldt in het bijzonder voor de theorie en de praktijk van normatieve professionalisering. Die zijn in de jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan, vanuit de vraag hoe de twee grondbegrippen van de humanistiek – zingeving en humanisering – intern met elkaar te verbinden. Die vraag vormt na dertig jaar nog steeds een bron van leerzame wrijving tussen verschillende zoek- en antwoordrichtingen. Die kunnen globaal in drie groepen worden onderverdeeld. In de eerste plaats een filosofische en levensbeschouwelijke zoekrichting, waarin de pluriforme inhoud van het humanisme en de betekenis daarvan voor de humanistiek centraal staan. In de tweede plaats een wetenschappelijke zoekrichting, waarin de ontwikkeling van de humanistiek tot een respectabele, empirisch verankerde menswetenschap staat. En tenslotte een praktijkgerichte zoekrichting, in het teken van de complexiteit van de worsteling die mensen in een waaier van praktijken steeds opnieuw ondernemen om goed te leven met en voor anderen.

Om het gesprek tussen deze zoekrichtingen te bevorderen, starten wij in dit nummer met een jaar-serie over humanisme en humanistiek, tegen de achtergrond van de dertigjarige geschiedenis van de UvH en in het licht, of liever de schaduw, van de grote vragen van onze tijd rond verharding, onrecht en ecologische destructie. De serie opent met de brontekst van de lezing die Hartmut Rosa, als kersverse ere-doctor van de UvH heeft bijgedragen aan het congres ter gelegenheid van de 30-jarige verjaardag van de universiteit. Hartmut Rosa staat in de traditie van de Frankfurter Schule, in het bijzonder het werk van Habermas, en is een vooraanstaand en invloedrijk criticus van de moderniteit, in het bijzonder de daarmee verbonden versnelling. In zijn doorwrochte bijdrage aan dit nummer ontvouwt hij een inspirerende visie op de kenmerken van democratische samenlevingen vanuit het kernbegrip ‘resonantie’. In de tweede bijdrage aan deze jaarserie, getiteld ‘Humanisme, humaniteit en Harari’, gaat UvH-hoogleraar Joachim Duijndam de discussie aan met de these die Yuval Noah Harari in zijn bestseller Homo Deus ontwikkelt ten aanzien van de dreigende ‘overbodigheid’ van de mens ten gevolge van voortgaande robotisering. Aan de hand van een prikkelende casus betoogt Duyndam dat het humanisme geenszins ten einde is, en dat ‘de relatief vrije mogelijkheid van een eigen antwoord’ als kern van humaniteit ook tegen de robotisering bestand zal zijn.

Harry Kunneman

Lees verder op p. 3 van nummer 76 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.