Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
NORMATIEVE PROFESSIONALISERING - Het bijzondere deel van Normatieve Professionaliteit, hoe noemen we dat?

Op 26 januari mocht ik een bijdrage geven aan het mini-symposium over Complexity in Education; From Horror to Passion. Aanleiding was de verschijning van het boek, waarin opbrengsten van vier jaar onderzoek door de UU/HU-onderzoeksgroep Normatieve Professionalisering (onder leiding van Cok Bakker) aan de buitenwereld werden gepresenteerd. Het onderstaande is een voor Waardenwerk bewerkte versie van mijn reactie op Complexity in Education; From Horror to Passion.

Zoals de titel van het boek aangeeft, is ervoor gekozen om de gepresenteerde onderzoeken te belichten vanuit de vraag, hoe professionals in het onderwijs omgaan met complexiteit. 'Complexiteit' wordt in het eerste hoofdstuk omschreven als kenmerk van situaties, die professioneel handelen vereisen dat verder gaat (of anders is) dan het toepassen van gestandaardiseerde regels en richtlijnen. Het onderwijs is enerzijds een beroepenveld waarin een omvangrijk arsenaal aan regels, richtlijnen, eisen, procedures, protocollen, kennisbases, et cetera fungeert. Anderzijds ervaren professionals in het onderwijs dagelijks 'complexe' situaties waarin zij niet kunnen (en/of willen) volstaan met toepassing van dit 'systeem'. De schrijvers stellen zich op het standpunt dat deze 'complexiteit' niet opgeheven kan worden door verbetering van het 'systeem', maar dat zij inherent is aan het onderwijs als menselijk-sociale praktijk. Onderzoek doen naar ervaringen en handelwijzen van professionals in 'complexe' situaties is op zijn beurt een complexe uitdaging, die ook van onderzoekers veel creativiteit vraagt.

De waarde van het gestandaardiseerde 'systeem' wordt niet ontkend. Het is en blijft een belangrijke hulpbron voor het dagelijkse handelen van de professional. Het berust voor een belangrijk deel op goede gronden en op goede bedoelingen. Zoals de bedoeling om in allerlei opzichten 'goed onderwijs' te realiseren. Door te voorzien in algemeen toepasbare regels, richtlijnen, eisen en criteria ontslaat het 'systeem' de professional van de noodzaak om in iedere situatie helemaal opnieuw uit te vinden wat het 'goede handelen' inhoudt. En die verlichting kan bijdragen aan de rust en de ruimte om in onvoorziene situaties wél opnieuw fundamentele vragen naar 'goed onderwijs' en 'goed handelen' te stellen, en om met vallen en opstaan passende antwoorden te vinden. 

George Lengkeek 

Lees verder op p. 148 van nummer 70/71 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.