Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
NORMATIEVE PROFESSIONALISERING - Bij de start van een nieuwe serie

Met ingang van dit nummer starten we een nieuwe serie artikelen, gericht op een beter begrip van waardenwerk als vorm van praktisch-professioneel handelen. We doen dat aan de hand van ‘waarderende profielen’ van organisaties en professionals daarbinnen, die in onze ogen inspirerend en leerzaam worstelen met het in praktijk brengen van waardenwerk.

Deze profielen zijn gebaseerd op bestudering van belangrijke documenten uit de organisaties in kwestie en op diepte-interviews met professionals daarbinnen, zowel uitvoerend als leidinggevend. Het profiel dat daaruit voortkomt is in dubbele zin waarderend: het is niet alleen gericht op het uitlichten van de waarde van de eigen vorm van waardenwerk die ontwikkeld is in de organisatie in kwestie, maar ook op leerzame wrijving in het licht van de vragen en perspectieven die centraal staan in dit tijdschrift en in het Gezelschap Waardenwerk waar dat deel van uitmaakt.

Die waarderende profielen worden uiteraard met belangstellenden uit de organisaties in kwestie besproken, in de hoop dat dat voor hen en voort onszelf leerzaam is. Maar ze zijn ook bedoeld om onze lezers zicht te bieden op de vele manieren waarop waardenwerk daadwerkelijk gestalte krijgt in het kader van professionele organisaties en licht te werpen op belangrijke overeenkomsten en verschillen daartussen. Daarmee beogen we bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het Gezelschap Waardenwerk, als een open netwerk van gezellen en gezelschappen, zowel in praktisch als in conceptueel opzicht.

Harry Kunneman

Lees verder op p. 127 van nummer 70/71 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.