Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
MINDFULNESS VOOR PERSOONSGERICHTE ZORG -Van hard werken naar bewust werken: medewerkers voorop in de uitdaging voor goede zorg

Op 12 juni 2014 heeft staatssecretaris van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer zijn zorgen geuit over de kwaliteit in verzorgings- en verpleeghuizen. Het rapport ‘Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen’ (februari 2015) vloeide hieruit voort. In dit rapport wordt gesteld dat goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen draait om maximaal behoud van zelfrespect en kwaliteit van leven. Waardige zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten. Zorg ook die met plezier geleverd wordt door gemotiveerd personeel. Zorg waar eveneens sprake is van: (beroeps)trots.

Dit rapport is niet uit de lucht komen vallen. De ouderenzorg heeft namelijk een minder goed imago. De media beschrijven en belichten schrijnende toestanden van cliënten die niet naar het toilet geholpen kunnen worden omdat het personeel geen tijd heeft om ze met de toiletgang te helpen. Ze zouden uren lang met bevuild incontinentiemateriaal liggen of zitten. Cliënten worden aan hun lot overgelaten omdat medewerkers geen tijd hebben voor een praatje, terwijl dat erg op prijs wordt gesteld. We zien beelden van protesterende medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen voor wie de maat vol is omdat de werkdruk hen nekt. Directies van instellingen worden niet zelden in diskrediet gebracht vanwege hun zogenaamde onwetendheid van wat er op de werkvloer gebeurt, vanwege een onjuiste besteding van beschikbare financiële middelen en het tegelijkertijd bezuinigen op personele inzet. Al met al wordt de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen regelmatig neergezet als gebrekkig, onprofessioneel en ongezond voor cliënt, familie en zorgmedewerker.

De hartgrondige belofte van een zorgorganisatie aan de cliënt om hem of haar centraal te stellen wordt in de beleving van velen binnen de ouderenzorg (cliënt, familie en medewerkers) regelmatig geen realiteit. De aanname binnen deze bijdrage vormt te stelling dat de focus ook niet op de cliënt moet liggen voor goede zorg maar vooraleerst op de zorgprofessional. In deze bijdrage wordt deze stelling uitgewerkt waarbij het proces ‘van hard werken naar bewust werken’ (Spaninks & Westerhof, 2014) als illustratie centraal staat. 

Jean Luc Spaninks en Peter Westerhof 

Lees verder op p. 206 van nummer 70/71 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.