Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
MINDFULNESS VOOR PERSOONSGERICHTE ZORG - Relationeel bewustzijn, relationele competentie en veerkracht

Mindfulness en haar bijdrage aan persoonsgerichte zorg belicht vanuit de beoefening van aikido. De samenleving is gevarieerd en volop in beweging; dit geldt ook voor de vragen en behoeften waar beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op moeten inspelen. Een overkoepelend en generalistisch kenmerk is dat deze in staat zijn om met de complexiteit, diversiteit en voortdurende veranderingen in de samenleving en beroepspraktijk om te gaan. Om in aikidotermen te blijven: er komen voortdurend diverse ‘aanvallers’ op ons pad waartoe we ons moeten verhouden.

We kunnen proberen ze uit de weg te gaan of te bestrijden maar we kunnen ook proberen mee te bewegen. Kunneman (2017) spreekt in dit kader over complexiteit als de ervaring van verwikkeling:

‘In ons verhouden tot ons zelf en tot anderen brengen we voortdurend wikkels aan. We omwikkelen gebeurtenissen en situaties met ons ervaren, voelen en benoemen en tegelijkertijd worden we zelf omwikkeld, door onszelf en door anderen. […] Anders dan bij dingen en mechanismes, die we kunnen overzien, analyseren en controleren, is bij onze verhouding tot onszelf altijd een zekere mate van intransparantie en van passiviteit in het geding, maar ook van verrassing, van ongepland, onbedoeld, onvoorzien, verstorend en schenkend gebeuren.’ (p. 353-4)

In het licht van de dagelijkse onzekerheid waarmee professionals te maken hebben, hebben zij enerzijds een zekere stevigheid en anderzijds een zekere wendbaarheid nodig. In termen van Frenck et al (2010) vraagt dit om professionals die in staat zijn tot transformatief leren en wederzijdse afhankelijkheid. Wederzijdse afhankelijkheid vraagt om het vermogen om verbindingen aan te gaan en samen te werken en te leren met andere personen en over disciplines, domeinen en organisaties heen. Het gaat dus om dialogische vaardigheden: contact maken, mee bewegen, oordelen opschorten (Jacobs, 2010). 

Gaby Jacobs

Lees verder op p. 178 van nummer 70/71 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.