Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Gemengde scholen als kritische wegwijzers

Menig artikel of beleidsstuk waarin de relatie tussen school en samenleving een rol speelt, vertrekt vanuit de vooronderstelling dat de school jonge mensen voorbereidt op de samenleving van morgen.

Wat dat concreet betekent hangt af van het perspectief van de schrijver: een neoliberaal denker of politicus zal het accent leggen op economische groei en daarmee de school maken tot de institutie die jonge mensen voorbereidt op actieve participatie aan de economie. Vanuit een meer geesteswetenschappelijk perspectief zullen humane en democratische waarden meer benadrukt worden, waarmee de school gezien wordt als een mini-samenleving waarin het menselijk en democratisch samenleven geoefend wordt. Kritische pedagogen daarentegen zullen opwerpen dat met deze nadruk op ‘voorbereiden’ en ‘oefenen’ het gevaar dreigt dat, wellicht onbedoeld en onbewust, in de samenleving bestaande machtsongelijkheden kritiekloos voortgezet worden door het onderwijs, hetgeen de (kansen)ongelijkheid vergroot voor leerlingen uit groepen die vanwege taal, cultuur, geslacht of ras een gemarginaliseerde positie hebben toebedeeld gekregen in de bestaande samenleving.

In dit kritische licht bezien zouden gemengde scholen als wegwijzers naar een meer rechtvaardige en meer humane samenleving gezien kunnen worden, mits er sprake is van een kritische houding van scholen ten aanzien van het zogenoemde verborgen curriculum: de onzichtbare neveneffecten van het onderwijs die veelal leiden tot het bevoorrechten van dominante groepen en benadelen van gemarginaliseerde groepen middels representaties in lesmethoden, lesmaterialen, lesinhouden en sociale relaties binnen de school. Het uitblijven van deze kritische houding kan namelijk reproductie van sociale ongelijkheden door het onderwijs in de hand werken. Op De Bloemberg, één van de nieuwkomersscholen waar wij onderzoek deden, zien we een aanzet tot deze kritische houding in de opmerking van één van de leerkrachten dat het onderwijs niet alleen een doorgeefluik is van officiële versies van de werkelijkheid die in de samenleving dominant zijn.

Lees het artikel verder via deze website. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.