Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!




| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]




CONFERENTIE AMOR COMPLEXITATIS - Van talige strijdigheid naar reflectieve erkenning

Doortje Kal en Richard Brons waren de inleiders van een workshop Strijdigheid en Kwartiermaken – meer ruimte maken voor een ander verstaan? Perspectieven vanuit oa Jessica Benjamin en Judith Butler In deze workshop ging Richard Brons met zijn inleiding nader in op de stelling van Doortje Kal, dat strijdigheid nog steeds actueel is in kwartiermaken.

Hij onderscheidt eerst strijdigheid en tweespalt, kenmerkend voor verhoudingen waarin mensen moeite hebben ‘vreemde’ anderen als gelijken te erkennen – dat is bij uitstek de weerstand die kwartiermaken probeert te overwinnen. Bij Jessica Benjamin en Judith Butler zijn voor dat pogen belangrijke aanknopingspunten te vinden, en die zijn verenigbaar zelfs met de opvatting van Lyotard, dat strijdigheid in alle aspecten van ons bestaan even onontkoombaar fundamenteel is als de zwaartekracht.

Strijdigheid en tweespalt

Ik ga eerst met elkaar vergelijken strijdigheid, différend zoals bedoeld door Lyotard en tweespalt, twoness zoals bij Jessica Benjamin. In deze wat Harry Kunneman zou noemen verwikkelingen staan mensen niet potentieel eensgezind naast, maar tegenover elkaar, of hebben zelfs helemaal geen boodschap aan elkaar.

Richard Brons

Lees verder op p. 64 van nummer 70/71 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.








Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.