Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
BILDUNG - De achterkant van het werk. Over kunst en leiderschap

In zijn Beelden van Organisatie (1986) liet Gareth Morgan overtuigend zien dat het denken over organisaties in zekere zin nooit origineel is. Onze beelden van organisaties, zo stelt Morgan, worden letterlijk ontleend aan bodies of knowledge die elders, dat wil zeggen buiten de organisatiekunde, zijn ontwikkeld. Morgan beschrijft hoe organisaties in de loop der jaren zijn voorgesteld als machines, als organismen, als psychische gevangenissen of als cultuur.

Metaforen als deze – Morgan onderscheidt halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw in totaal acht ‘succesvolle’ metaforen – bepalen niet alleen hoe we tegen organisaties aankijken, ze zijn performatief in de zin dat we leven en werken naar de ordeningen die metaforen aanbrengen (Lackoff & Johnson, 2003). Metaforen bepalen hoe organisaties functioneren, wat de voornaamste actoren zijn, hoe de verhoudingen binnen en tussen organisaties liggen, welke (maatschappelijke) belangen organisaties dienen, enzovoorts.

 

Met zijn Beelden van Organisatie liet Gareth Morgan zien dat wezenlijke vernieuwing van organisatiepraktijken onlosmakelijk is verbonden met verbeelding: ‘wat als we organisaties proberen voor te stellen als …?’.

 

Tegen de achtergrond van het door Morgan ontwikkelde raamwerk is binnen het lectoraat Change Management van De Haagse Hogeschool het idee opgevat om te onderzoeken in hoeverre kunst zich leent als metafoor voor organisatie. Kan kunst model staan voor een nieuwe soort organisatie, op eenzelfde manier waarop de machine dat ooit heeft gedaan? Heeft de kunst het in zich om haar stempel te drukken op het geaccepteerde organisatiediscours, zoals dat bijvoorbeeld is ‘gelukt’ bij de organisaties-als-organisme metafoor (‘niche vinden’, ‘aanpassen aan omgeving’, ‘het business eco-systeem’) of bij de organisatie-als-cultuur metafoor (getuige de inmiddels diepgewortelde overtuiging dat ook binnen organisaties aandacht moet worden besteed aan waarden, rituelen, voorbeeldgedrag, informele communicatie, enzovoorts)?

Jacco van Uden

Lees verder op p. 118 van nummer 70/71 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.