Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
BILDUNG - Bildung en sociaal leren

Het begrip Bildung vormt op dit moment voor velen in het Hoger Onderwijs opnieuw een inspiratiebron voor hervorming van het onderwijs. Dat geldt in het bijzonder voor de lerarenopleidingen, die zelfs door minister Bussemaker in 2015 werden opgeroepen meer aan Bildung te doen. Maar ook in andere HBO opleidingen - ik praat vanuit mijn ervaringen bij sociale opleidingen - is er de roep om meer Bildung om zo meer werk te maken van persoonlijke vorming en ontplooiing van de student.

De aandacht voor Bildung is een reactie op een al lang lopende ontwikkeling waarin het onderwijs steeds meer bedrijfsmatig benaderd wordt. Door de voorstanders van Bildung wordt benadrukt dat het onderwijs een pedagogische opdracht heeft en dat het in het onderwijs dan ook niet alleen gaat om kwalificatie of Ausbildung, maar ook om waardenoverdracht en socialisatie, en vooral ook om persoonsvorming, om subjectivering in de woorden van Biesta (2008). Het pleidooi voor Bildung is ook een verzet tegen competentiegericht leren als onderwijsmethodiek die vooral beoogt controleerbare en beheersbare resultaten op te leveren ter kwalificatie voor een bepaald beroep. Het is ook een protest tegen het rendementsdenken. Die term werd op de kaart gezet door de Maagdenhuisbezetting in 2015. Die bezetting was aanvankelijk alleen gericht tegen de sluiting van kleine, niet rendabele studies, maar groeide uit tot een algemeen protest tegen de bestuurscultuur op de universiteiten, waarin aantallen studenten, studierendementen, aantallen publicaties, de score op studenttevredenheid en op internationale rankings zaligmakend zijn.

Al sinds 2005 wordt in de publicaties van de Stichting Beroepseer een andere bestuursfilosofie gepropageerd, met meer ruimte en verantwoordelijkheid voor professionals om het vakmanschap van professionals weer in ere te kunnen herstellen. Onder de noemer Bildung wordt nu gepleit voor meer ruimte voor het leren van zaken die niet direct van nut zijn en voor leerprocessen waarvoor vooraf geen exact doel vastligt, maar die wel bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten.

Huub Gulikers

Lees verder op p. 102 van nummer 70/71 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.