Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
Aandachtsgebieden voor een actuele humanistiek: Lichamelijkheid, spiritualiteit en diversiteit

In 1965 sprak Jaap van Praag een rede met de titel ‘Wat is humanistiek?’ uit bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de humanistiek en de antropologie van het humanisme aan de Rijksuniversiteit Leiden. In deze rede muntte hij de term humanistiek, die hij daarin definieert als ‘de fenomenologische doordenking van de humanistische levensovertuiging’.

Van Praags inspanningen om humanistiek als wetenschapsgebied op de kaart te zetten waren nauw gerelateerd aan zijn pionierswerk met betrekking tot humanistisch geestelijke verzorging. Geestelijke verzorging is van oorsprong verbonden met christelijke geloofstradities en betreft dan pastorale zorg voor mensen die enige tijd in een publieke instelling – bijvoorbeeld een ziekenhuis of een penitentiaire inrichting – moeten verblijven. Geestelijk verzorgers helpen mensen de existentiële uitdagingen waarmee ze daar geconfronteerd worden vanuit een geloofstraditie te duiden en bevorderen zo de leefbaarheid van hun situatie. De notie van humanistisch geestelijke verzorging veronderstelt dat mensen ook vanuit humanistische tradities existentiële tegenslagen het hoofd kunnen bieden. Om humanistisch geestelijke verzorging te beschrijven is het dan niet voldoende om humanisme theoretisch te doordenken; het is nodig te onderzoeken hoe humanistische tradities betekenis (kunnen) krijgen, geleefd worden, in ‘echte’ levens van ‘echte’ mensen. Humanistiek, zoals gedefinieerd door Van Praag, is nu juist gericht op dit onderzoek. Daarbij gebruikt Van Praag (1978) bewust de term levensovertuiging in plaats van bijvoorbeeld de in de huidige humanistiek veel gebruikte term levensbeschouwing, die hij te zeer ‘het beschouwelijke element in het denken’ (p. 75) vindt benadrukken.

Lees het artikel verder via deze website. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:
Om spam tegen te gaan dient u het onderstaande hokje aan te vinken en moet u mogelijk een vraag beantwoorden.

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.