Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
NORMATIEVE PROFESSIONALISERING: Normatieve en reflectieve professionalisering

De afgelopen jaren heeft in het Onderzoeksnetwerk Normatieve Professionalisering onder de bezielende leiding van Harry Kunneman en Hans van Ewijk een bezinning plaatsgevonden op funderende teksten voor de traditie van normatieve professionalisering. Dit artikel is ontstaan naar aanleiding van de bespreking van enkele teksten van Donald Schön over de reflectieve praktijkwerker. Het is niet moeilijk aan te tonen dat het gedachtegoed van Schön een belangrijke inspiratiebron is geweest en gebleven voor normatieve professionalisering; tegelijk blijft het concept van de reflectieve praktijkwerker een belangrijke uitdaging om met name de pragmatische aspecten van professionele praktijken volledig recht te doen.

Terwijl aanvankelijk normatieve professionaliteit centraal stond (Kunneman, 1996), is het tegenwoordig gebruikelijk te spreken van normatieve professionalisering ( Jacobs, Meij, Tenwolde & Zomer, 2008a). Aan deze verschuiving ligt het besef ten grondslag dat professionele normativiteit een nooit eindigend ontwikkelingsproces impliceert. Een nadeel hiervan is wel dat daarmee het beoogde (niet per se volledig bereikbare) einddoel enigszins diffuus wordt, en dit betekent ook dat de ontwikkelingsrichting ietwat ongrijpbaar wordt en dat de af bakening naar beroepsgroepen en beroepsbeoefenaren vervaagt. Aanvankelijk was dit alles wel helder: een geactualiseerde identiteit voor humanistisch geestelijk werkers op basis van humanitaire kernwaarden (Van Houten, 1993; Van Houten & Kunneman, 1993).

Ik denk dat het niet verstandig is om professionalisering als concept los te koppelen van professionaliteit; dat regelmatig in de media gewag wordt gemaakt van de professionalisering van het criminele circuit is daarvoor mijns inziens het beste bewijs. In mijn proefschrift (De Jonge, 2015) heb ik een ideaaltypisch model van professionaliteit ontwikkeld. De basis van dat model is de professionele missie: het pragmatisch realiseren van specifieke humanitaire waarden onder complexe omstandigheden binnen specifieke levensgebieden in direct contact met cliënten. Deze kern is het duidelijkst zichtbaar in het ideaal van de drie klassieke professies: de medische professie is gericht op (lichamelijke) gezondheid, de juridische op (sociale) rechtvaardigheid, en de geestelijke op (spirituele) verlossing. Ofschoon geen enkele reëel bestaande professie – ook niet de klassieke – volledig voldoet of zelfs maar kan voldoen aan het ideaaltype, biedt het model toch houvast voor het af bakenen van professionele beroepen evenals voor het bepalen van het einddoel en de ontwikkelingsrichting van professionaliseringsprocessen.

 

Ed de Jonge

Lees verder op p. 92 van nummer 66-67 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.