Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
NIEUWE PERSPECTIEVEN: Muzische Professionalisering, Gedachten en gereedschap voor docenten in tijden van onderwijsvernieuwing

Wat kan ‘Muzische Professionalisering’ bijdragen aan de praktijk van de toekomstig docent en opleider in de context van onderwijsvernieuwing? In het rapport Onderwijs 20321, in de dynamiek rond de 21th century skills2 en in de hernieuwde aandacht voor het begrip Bildung in het onderwijs komen drie kwaliteiten van toekomstige professionals telkens terug: samenwerken over de grenzen van disciplines heen, een onderzoekende houding en nieuwsgierigheid en creativiteit. Hoe gaat de huidig en toekomstig docent daar richting aan geven? Bart van Rosmalen nodigt in dit artikel drie stemmen uit om in het handelen van de professional meer van zich te laten horen.

Een paar pennenstreken om als inleiding en het schetsen van de context iets te zeggen over de beoogde transitie in het onderwijs. Begin 2016 verscheen het grote rapport van de commissie Schnabel, Onderwijs 2032, met daarin de geschetste toekomstvisie voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Het rapport kwam tot stand door een intensieve dialoog met alle verschillende relevante actoren in het veld. Uit dit rapport haal ik drie van de vijf leidende punten naar voren. Het gaat ten eerste om het versterken van nieuwsgierigheid en creativiteit. Er wordt ten tweede een groot en opvallend accent gelegd bij persoonlijk vorming en zelfonderzoek. En ten derde gaat het om het over grenzen heen samenwerken, co-creatie en verbinden. Ook die andere grote beweging, die van de 21th century skills, zit op een vergelijkbaar spoor. Daarin wordt gesteld dat het niet meer gaat om top down onderwijs maken en kennis en vaardigheden door middel van ‘methode’ overdragen. In plaats daarvan is er grote vraag naar een omdraaiing gekenmerkt door het van binnenuit gaan leren en ontwikkelen. Ook bij de 21th century skills veel aandacht voor termen als samenwerken, kennisconstructie, creativiteit, onderzoeken, zelfreflectie en zelfsturing. Ook de wederopleving van Bildung in het onderwijsdebat spreekt boekdelen. Daarin gaat het niet langer om een uitsluitende focus op maximale specialisatie maar een toenemende verbreding van kennen en kunnen in de richting van naastliggende wetenschappen en kunst en cultuur. Ook de al jarenlange groei van op liberal arts gebaseerde University Colleges en de toename van honoursprogrammes en tussenjaren die de breedte zoeken laten zich in een vergelijkbare richting al bovenstaande kort aangestipte voorbeelden uitleggen.

De vraag die in dit licht opkomt is: hoe gaat de docent daar allemaal richting aan geven? Hoe krijgt zowel de inhoud als de organisatie van die onderwijsvernieuwing vorm? En daarmee rijst meteen enige bezorgdheid. Gaan we deze hele denktrant vervolgens vertalen naar een hernieuwd competentiebouwwerk? Of zien we in lijn met de naamgeving van de 21th century kills een aantal nieuwe vaardigheden opdoemen?

 

Bart van Rosmalen

Lees verder op p. 205 van nummer 66-67 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.