Waardenwerk
 Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
| Meer
Rehabilitatie congres
[ advertenties ]
DE NIEUWE GGZ: De toekomst van de GGz: van humanisering naar digibord en retour

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) heeft momenteel de opdracht zich om te vormen tot een circuit waarin kostbare klinische zorg plaatsmaakt voor ambulante, wijkgerichte zorg. Een circuit waarin men minder patiënten opneemt, of patiënten korter opgenomen houdt, zal naar verwachting goedkoper zijn. De context van de beoogde veranderingen bestaat uit meerdere domeinen. Eén daarvan is duidelijk een financiële: de kostenstijgingen in de GGz die de invoering van marktprincipes met zich meebracht dienden tot staan gebracht te worden. Een ander domein betreft de oprechte visie dat psychiatrische behandeling notie dient te nemen van herstelprincipes en humane zorg dient te realiseren, zo min mogelijk stigmatiserend, en zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving (Couwenbergh, Weeghel, e.a., 2014).

Weer een ander domein gaat over een vraagstuk van de openbare orde, namelijk hoe de opvang van ‘verwarde personen’ beter kan worden geregeld ten behoeve van de openbare veiligheid. Dit laatste werd een politiek feit nadat een oud-minister op noodlottige wijze omkwam door toedoen van een persoon die naar grote waarschijnlijkheid handelde vanuit psychose (Hoekstra e.a., 2015). Het is de vraag in hoeverre er een werkbare synergie bestaat tussen deze domeinen. In dit artikel komt een beknopte reflectie aan de orde op de kostenstijgingen in de GGz, op historische verandermomenten in de GGz, en op de polemiek die nu ontstaat over de ´Nieuwe GGz´.

De verdubbeling van de kosten: explosie of deel van een geheel?
De zorgkosten in Nederland stijgen, en nemen gaandeweg een groter deel in van het bruto binnenlands product (Van der Horst e.a., 2011): rond 1998 bedroegen de zorgkosten ca 10% van het bruto binnenlands product, sinds 2010 komt dit percentage op 14% of hoger, en de prognoses voor 2040 houden rekening met een stijging tot 22%. In de beeldvorming komt de GGz er niet zo goed van af. De zorgkosten van de GGz stegen relatief harder dan die van andere zorgsectoren – een stijging die trouwens vooral voort kwam uit toename van ambulant geboden zorg, mede ten gevolge van de introductie van de marktwerking in de zorg.

Arjan W. Braam

Lees verder op p. 53 van nummer 66-67 van Waardenwerk. Nog geen abonnee? Klik hier.
Reacties op dit artikel:


- Nog geen reacties

Uw reactie, mening:
Vul het volgende veld niet in:
Naam:
Email:
Bericht:

Uw reactie is niet anoniem. Uw IP adres zal worden opgeslagen.